Fier

Fier biedt hulp aan slachtoffers, getuigen én plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties; geweld dat plaatsvindt in relaties. Bijvoorbeeld tussen ouders en kinderen, tussen partners of tussen jongeren die verliefd zijn. Onze opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Fier is expertisecentrum op het gebied van:
–     Huiselijk geweld
–     Kindermishandeling
–     Eergerelateerd geweld
–     Mensenhandel/loverboyproblematiek
–     (Vroegkinderlijke) traumatisering

Fier streeft er naar dat iedereen die te maken heeft (gehad) met geweld direct hulp krijgt. Waar nodig zorgen wij voor opvang op een veilig adres. Omdat kinderen en jongeren vaak niet de hulp krijgen die noodzakelijk is, zijn zij speerpunt.

DE WERELD ALS UITGANGSPUNT
Als expertisecentrum speelt Fier in op ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving. We bestrijden geen incidenten, maar kiezen voor een structurele en directe aanpak. De wereld is ons uitgangspunt. Wat gebeurt er in die wereld? Welke problematiek speelt er? Wat hebben slachtoffers, plegers en getuigen van geweld nodig? Deze benadering vraagt een continu actief en dynamisch proces. We stellen onszelf steeds opnieuw de vraag: doen we de juiste dingen en doen we deze dingen goed genoeg? Door te zien, te ervaren en te behandelen krijgen we steeds meer zicht op wat nodig is.

DUURZAAMHEID INSPIREERT
Fier is geïnspireerd door duurzaamheid. We zoeken naar écht duurzame oplossingen. Een concreet voorbeeld? Onze Veilige Veste is een bijna energieneutraal pand. Duurzaamheid gaat natuurlijk verder dan duurzame bouw. We investeren ook in duurzame zorg; zorg die werkelijk verschil maakt en effectief is op lange termijn. Fier wil intergenerationele overdracht van geweld doorbreken. Duurzame zorg betekent voor ons onder andere werken met effectieve interventies. Daarom laten we onze zorgprogramma’s op effectiviteit beoordelen door een onafhankelijke commissie. Ook onderzoeken we het effect van zorgprogramma’s en initiëren we duurzame en effectieve samenwerkingsvormen. Want Fier kan en wil het niet alleen.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Advies en aanmeldingen: 088 20 80 000
Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld: 0900 567 567 8
Fier: 058 215 70 84
www.fier.nl