HW_still trouwen klein

Tot het huwelijk gedwongen

Naar de problematiek van gedwongen huwelijken is in Nederland nauwelijks systematisch onderzoek gedaan. De belangstelling voor gedwongen huwelijken in de media en in het politiek debat, is van relatief recente datum. De aandacht heeft zich daarbij geconcentreerd op een aantal migrantengemeenschappen, omdat de gevolgen van huwelijksdwang of, eerder nog, de gevolgen van het zich onttrekken daaraan juist in die gemeenschappen, in de vorm van eerwraak tot maatschappelijke onrust hebben geleid. Deze onrust en de politieke aandacht die hierdoor werden gewekt, liggen aan de basis van de vragen waarop dit advies een antwoord wil geven.

Daarom heeft de ACVZ door de VU Amsterdam een antropologisch onderzoek laten uitvoeren naar huwelijksdwang onder de drie grootste migrantengroepen in Nederland, te weten de Turkse, de Marokkaanse en de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap.

In dit rapport wordt het advies ‘Tot het huwelijk gedwongen’, een advies over preventieve, correctieve en repressieve maatregelen ter voorkoming van huwelijksdwang (gedwongen huwelijken) binnen migrantengemeenschappen in Nederland samengevat.

Download hier het volldige rapport Tot het huwelijk gedwongen ACVZ 2005.