HW_still verborgen vrouw_agpst

Huwelijksdwang is in strijd met de mensenrechten

Het staat vast dat kinderen vanwege hun kwetsbaarheid behoefte hebben aan speciale zorg en bescherming. Met name de naaste familie heeft hiervoor de primaire verantwoordelijkheid. Verder wordt de noodzaak bevestigd van juridische en andere bescherming van kinderen zowel vóór als na hun geboorte en van respect voor de culturele waarden van de gemeenschap waarin het kind opgroeit. Voor de bescherming van de rechten van het kind, met name van kinderen in ontwikkelingslanden, speelt samenwerking op internationaal niveau een wezenlijke rol.

Daarom worden in het “Verdrag inzake rechten van het kind” de basisprincipes van de Verenigde Naties uiteengezet en komen relevante bepalingen van belangrijke mensenrechtenverdragen en -verklaringen aan de orde.

Download hier de Mensenrechten op een rij