HW_still gevolgen1

Factsheet huwelijksdwang

Deze factsheet is een uitgave van MOVISIE en is gemaakt in het kader van Zomercampagne huwelijksdwang en achterlating, een initiatief van het ministerie van Justitie.

De precieze omvang van huwelijksdwang in Nederland is moeilijk vast te stellen. Uit signalen van scholen, politie, hulpverlening en opvang blijkt wel dát huwelijksdwang in Nederland voorkomt en doorgaans ernstige gevolgen heeft voor de betrokkenen.

Deze factsheet bevat informatie voor professionals zoals (jeugd)hulpverleners, welzijnswerkers, preventiewerkers, maatschappelijk werkers, leerkrachten, huisartsen.

Download hier de factsheet over huwelijksdwang voor professionals