Achtergrondinformatie

 • Factsheet huwelijksdwang

  Deze factsheet is een uitgave van MOVISIE en is gemaakt in het kader van Zomercampagne huwelijksdwang en achterlating, een initiatief van het ministerie van Justitie. De precieze omvang van huwelijksdwang in Nederland is moeilijk vast te stellen. Uit signalen van scholen, politie, hulpverlening en opvang blijkt wel dát huwelijksdwang in Nederland voorkomt en doorgaans ernstige […]

 • Tot het huwelijk gedwongen

  Naar de problematiek van gedwongen huwelijken is in Nederland nauwelijks systematisch onderzoek gedaan. De belangstelling voor gedwongen huwelijken in de media en in het politiek debat, is van relatief recente datum. De aandacht heeft zich daarbij geconcentreerd op een aantal migrantengemeenschappen, omdat de gevolgen van huwelijksdwang of, eerder nog, de gevolgen van het zich onttrekken […]

 • Huwelijksdwang is in strijd met de mensenrechten

  Het staat vast dat kinderen vanwege hun kwetsbaarheid behoefte hebben aan speciale zorg en bescherming. Met name de naaste familie heeft hiervoor de primaire verantwoordelijkheid. Verder wordt de noodzaak bevestigd van juridische en andere bescherming van kinderen zowel vóór als na hun geboorte en van respect voor de culturele waarden van de gemeenschap waarin het […]

 • Plan van aanpak preventie huwelijksdwang

  In Nederland komen helaas gevallen van huwelijksdwang voor. Elk gedwongen huwelijk is er één te veel. De consequenties kunnen zeer ernstig zijn. Slachtoffers zijn vaak jong en/of bevinden zich geregeld in een afhankelijkheidsrelatie waar zij zich niet gemakkelijk uit kunnen losmaken. Bovendien gaat huwelijksdwang vaak gepaard met fysiek geweld of bedreiging en is daarmee een […]

 • Toolkit tegen geweld

  Deze Toolkit is ontwikkeld voor zelforganisaties en non-gouvernementele organisaties (NGO’s) in Europa die zich bezig houden met de aanpak van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating. Het is een bundeling van de praktijkervaringen van zusterorganisaties in Zweden, Duitsland, Cyprus, Nederland en Turkije. De ervaringen werden verzameld en beschreven door het projectteam van het “Flying Team against […]

 • Eerste Kamer steunt aanpak huwelijksdwang

  De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Opstelten en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie dat de aanpak van huwelijksdwang versterkt. Het wetsvoorstel treedt op 1 juli 2013 in werking.